เรียนรู้ปัจจัยที่สำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตให้มีความอุดมสมบูรณ์และช่วยสร้างสุขภาพที่ดี เมื่อน้ำเป็นองค์ประกอบของธรรมชาติและธาตุที่มีมากที่สุดในโลก ดังนั้นจึงมีขั้นตอนง่ายๆที่สามารถช่วยการประหยัดน้ำและรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติน้ำ

  1. การนำน้ำที่ได้กลับมาใช้ใหม่ เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำซักผ้า สามารถนำมาใช้ซ้ำและใช้ในการรดน้ำต้นไม้ได้ รวมไปถึงการกักตุนน้ำฝนเพื่อนำมาใช้แทนน้ำประปา
  2. ป้องกันมลพิษทางน้ำในปัจจุบัน ปัญหาส่วนใหญ่ในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการป้องกันที่เหมาะสม โรงงานอุตสาหกรรมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
  3. เก็บน้ำไว้ใช้เมื่อจำเป็น วิธีนี้ช่วยประหยัดน้ำไว้ใช้ได้นานขึ้นเนื่องจากมีคุณภาพ จำเป็นสำหรับน้ำดื่มหรือการเกษตร และวิธีแรกในการทำเช่นนี้คือการขุดบ่อน้ำและใช้เป็นบ่อน้ำหรือบ่อน้ำ ในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนการจัดหาน้ำไปด้วย ป้องกันการขาดแคลนน้ำรวมทั้งน้ำเสีย
  4. การพัฒนาทรัพยากรน้ำ ปัจจุบันทรัพยากรน้ำธรรมชาติลดลงอย่างมาก เมื่อเวลาผ่านไป บริเวณสระน้ำตื้นก็หดตัวลง จึงต้องขุดลอกทางน้ำ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำอื่นๆ กว้างขวางใกล้พื้นที่เดิมและยังคงบรรยากาศเหมือนเดิม
  5. การปลูกต้นไม้ในลักษณะนี้คือการเปลี่ยนแหล่งน้ำ เช่น ภูเขา ห้องใต้ดิน และต้นไม้ ให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำ เช่นเดียวกับน้ำตกสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องหรือเป็นน้ำใต้ดินที่มีระดับความชื้นต่างกัน สร้างการไหลของน้ำใต้ดิน