เรียนรู้ปัจจัยที่สำคัญของการปลูกป่าชายเลน

6 ข้อในการเรียนรู้ปัจจัยที่ได้จากการช่วยอนุรักษ์ป่าชายเลน (Mangrove forest) ซึ่งมีพืชพันธ์และสิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจและวัฎจักรของธรรมชาติที่สำคัญ ดังนั้นการปลูกป่าชายเลนจะทิ้งทรัพยากรอันมีค่าไว้นับไม่ถ้วน

  1. ป่าชายเลนจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อสภาพอากาศอุดมไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ป่าชายเลนมีอัตราการสังเคราะห์แสงสูง อีกทั้งยังช่วยผลิตออกซิเจนปริมาณมาก
  2. ป่าชายเลนเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติได้เป็นอย่างดี พื้นที่ป่าชายเลนเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีพันธุ์ไม้นานาชนิดมารวมตัวกันที่แห่งเดียว อีกทั้งยังเป็นแหล่งของสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพต่างๆ รวมถึงสถานที่อื่นๆ ที่น่าไปศึกษาได้ไม่สิ้นสุด
  3. ป่าชายเลนช่วยป้องกันภัยธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบต่อการเป็นอยู่ของประชากร สามารถหลีกเลี่ยงกระแสน้ำที่รุนแรงรวมถึงลมได้ ประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ ได้รับผลกระทบจากพลังแห่งธรรมชาติน้อยลง
  4. ป่าชายเลนเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันหน้าดินพังทลายบริเวณชายฝั่งทะเล การป้องกันและชะลอความเร็วของกระแสน้ำที่กระทบฝั่งช่วยให้ดินมีความเข้มแข็ง ตะกอนนี้ทำให้เกิดดินใหม่ก่อตัวขึ้นจนสิ่งสกปรกที่มาพร้อมกับกระแสน้ำพัดเข้ามาบริเวณชายฝั่งของป่าชายเลนแล้วแผ่กระจายไปทั่วผิวน้ำที่เรียกว่า “ชายหาดเรียบ” เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
  5. ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์หลากหลายชนิด เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และยังจะใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์อื่นๆ อีกด้วย จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นและเศรษฐกิจของประเทศในหลายด้าน เช่น กุ้ง พลัม หอยนางรม ไก่ ฟาร์มทะเล ปูม้า ปูม้า ฯลฯ
  6. ป่าชายเลนจะกลายเป็นแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ป่าชายเลนกินต้นไม้หรือใบไม้ที่ล้มจนกลายเป็นโปรตีนให้กับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น เช่น ปู ยุง ปลา กุ้ง และหนอน ดังนั้นการขาดแคลนป่าชายเลนจึงเป็นอุปสรรคต่อแหล่งอาหารของสัตว์ชนิดนี้